Team


Op basisschool de Globe verzorgen we met een enthousiast team  het onderwijs aan uw kind. Ons team bestaat uit een directeur, bouwcoördinatoren, intern begeleiders, een ICT coördinator en leerkrachten die lesgeven en/of voor remedial teaching zorgen. Wij worden ondersteund door management ondersteuners.

     
Janneke Hof
Directeur
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
 
  Jorn de Hoop
Waarnemend directeur
Werkdagen: maandag
 
Jessica de Vries
Interne Begeleiding bovenbouw
Werkdagen: maandagmiddag en dinsdag
 
  Anne-Miek Vrieling
Coördinator Bovenbouw en leerkracht plusgroep
Werkdagen: dinsdag en woensdag
 
Tanja Schipper
management ondersteuning
Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag
 
  Lidia Hofman
klassenassistent
Werkdagen: maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen
 
Jos Marsman
Leerkracht groep 7
Werkdagen maandag en vrijdag
 
  Jasmine Loft
Leerkracht Groep 4
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 
 
Hermelien Danselaar
Leerkracht groep 6
Werkdagen maandag t/m vrijdag
 
  Jolien Drachten
Leerkracht groep 5
Werkdagen maandag t/m vrijdag
 
Gera Draaken
Leerkracht Groep 3
Werkdagen: maandag en vrijdag
 
  Esther Smit
Leerkracht groep 2
Werkdagen: dinsdag, (woensdag) en donderdag
 
Chantal de Hond
Leerkracht Groep 2
Werkdagen: maandag, (woensdag) en vrijdag
 
  Jeroen Hoogendijk
Leerkracht Groep 7
Werkdagen: maandag, (woensdag) en vrijdag

 
Thijs de Leeuw
Leerkracht Groep 1
Werkdagen: dinsdag, woensdag, (donderdag)
 
  Joop de Hoop
Leerkracht Groep 8
Werkdagen:  maandag, (donderdag), vrijdag