Ouderraad


Het actief bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het bevorderen van de relatie tussen ouders, medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag van de school. Een uitdagende taak die veel gezelligheid biedt.

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en overige leden. Er wordt ongeveer 1x per maand vergaderd. Bij deze vergadering is ook iemand aanwezig van het schoolteam.

Taakomschrijving

Ondersteuning bieden bij binnen- en buitenschoolse activiteiten die door school worden georganiseerd, maar waarvoor de school van de overheid geen vergoeding ontvangt. U kunt daarbij denken aan: