Algemene pagina voor ouders


De ouders spelen een belangrijke rol binnen ons schoolgebeuren. We hechten er waarde aan dat ouders zich welkom voelen, dat hun opvattingen gerespecteerd worden en dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen ouders en leerkrachten. 
Goed contact tussen ouders en leerkrachten is van groot belang, voor de kwaliteit van het onderwijs, de prestaties van de kinderen en de sfeer op school. Ook kunnen ouders in praktische zin een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs.


Hulpouders 

Een school zonder hulpouders is ondenkbaar. Bij diverse schoolse- en buitenschoolse activiteiten maken we dankbaar gebruik van de hulp van ouders.
Een groot aantal activiteiten waarbij uw hulp zeer welkom is, is vastgelegd in een intakeformulier dat  jaarlijks aan het begin van het schooljaar verspreid wordt. Hierop kan iedere ouder, afhankelijk van de eigen mogelijkheden, intekenen.


Ouderbijdrage

Om deze activiteiten, die het naar schoolgaan voor kinderen nog leuker maken, financieel mogelijk te maken vragen we van ouders een financiële bijdrage, de zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar we gaan er wel van uit dat u (indien mogelijk) wilt bijdragen aan de bekostiging van bovengenoemde activiteiten. De oudercommissie int en beheert de ouderbijdrage.

Op school is een "Reglement Ouderbijdrage" aanwezig. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Voor alle andere vragen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie. Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u terug in de schoolgids.